ΚΛΑΥΔΙΟΣ

Ζωγράφος, Ραψάνη Θεσσαλίας, 1958

Έκανε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής στη Σουη­δία. Ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και στο εξωτε­ρικό. Το έργο του, κυρίως ανθρωποκεντρικό, επηρε­ασμένο από τα σύγχρονα προβλήματα, διακρίνεται για τα σαφή κι έντονα περιγράμματα καθώς και τις ζωηρές χρωματικές αντιθέσεις που απηχούν στοι­χεία της ποπ αρτ.

Εχει παρουσιάσει έργα του σε ατομικές στην Αμε­ρική, στη Γερμανία, στη Σουηδία, στην Ελλάδα («Λό­λα Νικολάου», 1996) και έχει πάρει μέρος σε ομα­δικές εκθέσεις (De Valigia, Θεσσαλονίκη, 1997 κ.α.).

Έργο του βρίσκεται στο Museum of Erotic Art, Αμβούργο.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Οκτώβριος 2006