Kapopoulos Fine Arts is pleased to present a group exhibition of AIVATZOGLOU, ANTONAROPOULOS, VELOUDIOS, VENIOS, YEROS, GEORGIOU, GKONOU, DASKALAKIS, DROUGAS, ZOUNI, KARAVOUZIS, KARAS, KASTRINAKIS, CLAUDIUS, CORNELIUS, KOUTRIKAS, KOUTSOURIS, LAVDAS, LAKERIDOU, MAKROULAKIS, BADOLA, BAIKAS, MYTARAS, PANOU, PANTELIAS, PAPATHEODOROU, PARE, PREKAS, RAZIS, RINAS, SAMIOS, SOROGKAS, SPATHARIS, SPERANTZAS, STATHOPOULOS, STEFANOU, SHINAS.

Group Exhibition

26 November 2007 ― 7 January 2008

Kapopoulos Fine Arts is pleased to present a group exhibition of AIVATZOGLOU, ANTONAROPOULOS, VELOUDIOS, VENIOS, YEROS, GEORGIOU, GKONOU, DASKALAKIS, DROUGAS, ZOUNI, KARAVOUZIS, KARAS, KASTRINAKIS, CLAUDIUS, CORNELIUS, KOUTRIKAS, KOUTSOURIS, LAVDAS, LAKERIDOU, MAKROULAKIS, BADOLA, BAIKAS, MYTARAS, PANOU, PANTELIAS, PAPATHEODOROU, PARE, PREKAS, RAZIS, RINAS, SAMIOS, SOROGKAS, SPATHARIS, SPERANTZAS, STATHOPOULOS, STEFANOU, SHINAS.
Kapopoulos Fine Arts is pleased to present a group exhibition of Miltos Pantelias, Eirini Gkonou and Michalis Andronikos at Mykonos Gallery.

Group Exhibition

14 ― 22 July 2007

MYKONOS GALLERY
Kapopoulos Fine Arts is pleased to present a group exhibition of Miltos Pantelias, Eirini Gkonou and Michalis Andronikos at Mykonos Gallery.
We share the pleasure to invite you to the opening of an exhibition by Kostis Georgiou, on Wednesday 18 April 2007 at 20:30.

Kostis Georgiou

18 April ― 5 May 2007

We share the pleasure to invite you to the opening of an exhibition by Kostis Georgiou, on Wednesday 18 April 2007 at 20:30.
We are excited for the launch of the exhibition ‘Knights|Virgins|Castles’ by Christos Antonaropoulos.

Christos Antonaropoulos

6 November ― 2 December 2006

We are excited for the launch of the exhibition ‘Knights|Virgins|Castles’ by Christos Antonaropoulos.

Klavdios

9 October ― 4 November 2006

Kapopoulos Fine Arts is pleased to present an exhibition by Klavdios.

Eugenios Spatharis / Robert Combas

22 March ― 6 May 2006

We are honored to present an exhibition by Eugenios Spatharis and Robert Combas. An international French artist presents his latest work with a great Greek artist.
We are honored to present Vassilis Sperantzas’ new work in Athens for the first time since 1994.

Vasilis Sperantzas

7 November ―
10 December 2005

We are honored to present Vassilis Sperantzas’ new work in Athens for the first time since 1994.
Kapopoulos Fine Arts is pleased to present the exhibition ‘The giants of the sea’ by Paris Prekas. A collection of Watercolors on cargo ships as ‘floating sculptures’.

Paris Prekas

16 May ― 12 June 2005

Kapopoulos Fine Arts is pleased to present the exhibition ‘The giants of the sea’ by Paris Prekas. A collection of Watercolors on cargo ships as ‘floating sculptures’.

Pavlos Samios

4 April ― 9 May 2005

Kapopoulos Fine Arts is pleased to present the exhibition ‘For one night...’ by Pavlos Samios.