OPENING RECEPTION
26 November 2007
DURATION
26 November ― 7 January

Group Exhibition

Kapopoulos Fine Arts is pleased to present a group exhibition of AIVATZOGLOU, ANTONAROPOULOS, VELOUDIOS, VENIOS, YEROS, GEORGIOU, GKONOU, DASKALAKIS, DROUGAS, ZOUNI, KARAVOUZIS, KARAS, KASTRINAKIS, CLAUDIUS, CORNELIUS, KOUTRIKAS, KOUTSOURIS, LAVDAS, LAKERIDOU, MAKROULAKIS, BADOLA, BAIKAS, MYTARAS, PANOU, PANTELIAS, PAPATHEODOROU, PARE, PREKAS, RAZIS, RINAS, SAMIOS, SOROGKAS, SPATHARIS, SPERANTZAS, STATHOPOULOS, STEFANOU, SHINAS.